Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Öğretici Anlatım Nedir
 • Öğretici Anlatımın Özellikleri
 • Açıklayıcı Anlatım Nedir
 • Bağlantılı Yazılar

  03 | Bileşik
  15 | İkileme

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Öğretici Anlatım Nedir


  Öğretici anlatım, öğrenme amacının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Öğretici anlatımda, yapılan açıklamalar ve verilen bil­gilerle kişide herhangi bir davranış ya da yeteneği n geliştirilmesi, değiştirilmesi, silinmesi ya da düzenleme­si amaçlanır. Yani metin, açıklayıcı anlatıma göre daha somut beklentilerle kaleme alınır. Öğretici anlatım, daha çok ders kitaplarında kullanılır.

  Öğretici Anlatımın Özellikleri


  1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
  2.Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez.
  3.Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
  4.Daha çok nesnel cümleler kullanılır.
  5.Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır.
  6.Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir.
  7.İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider.
  8.Gereksiz söz tekrarı yapılmaz.
  9.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.
  10.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.
  11.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
  12.Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır.
  13.Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vardır.

  Açıklayıcı Anlatım Nedir


  Açıklayıcı anlatım, okuyucunun eksik ya da yanlış bildiği ya da hiç bilmediği bir konu­da, ona doğru ve yeni bilgiler sağlamayı ve onu bilgilendirmeyi amaçlayan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Açıklayıcı anlatımda yazar, okuyucuyu bir konu/sorun hakkında aydınlatmayı ve bilgilendirmeyi temel öncelik ola­rak belirler. Yazdığı metinle bir belirsizliği ortadan kaldırmayı, bir karşıtlığa çözüm getirmeyi, ya da bir sorunu çe­şitli açılardan irdelemeyi amaçlar. Bu tür metinlerde genellikle bir konu/sorunla ilgili niçin ve nasıl sorularının cevapları vardır.
  Açıklayıcı Anlatım (Detay)
  Bu metinlerde amaç okuyucuya bilgi vermektir. Genelde öğretici (didaktik) metinlerde bu anlatım türü kullanılır. Onun için makale, eleştiri gibi yazılarda, tarih, coğrafya gibi ders kitaplarında bu teknik kullanılır. Yazar, okuyucunun bilmediğini düşündüğü bilgileri okuyucuya aktarır. Onu bilgilendirir. Yazarda, bu bilgileri ben biliyorum, okuyucu bilmiyor, anlatayım da öğrensin anlayışı vardır.

  Klasik paragraflarda yani giriş, gelişme, sonuç cümlelerini içeren paragraflarda bu yönteme başvurulur.

  Önce giriş cümlesiyle konu ve bakış açısı verilir, sonra gelişme cümleleriyle yardımcı düşünceler aktarılır ve ana düşünce belirtilir. Paragraflarda ana düşünce genellikle sonda bulunur ilkesine uygun bir anlatım yöntemidir.
  Örnek: Teknik, bilimin kristalize olmuş halidir. Yani bilimin araç-gereç ve makineye dönüşmüş halidir. İnsanoğlu onun sayesinde ilkçağların karanlığından sıyrılmıştır. Kendine daha çok zaman ayırıp kültürel yönden olgunlaşmıştır. Birbirini sevmeyi, barış içinde bir arada yasamayı öğrenmiştir.
  Bu paragrafın ilk iki cümlesi tanım cümlesidir. Diğerleri açıklama cümleleridir.
  Konu: Tekniğin ne olduğu ve insana neler sağladığı
  Yard. düşünce: Tekniğin insana zaman kazandırması, kültürel olgunlaşmayı sağlaması
  Ana düşünce: Teknik insana birbirini sevmeyi ve barış içinde bir arada yaşamayı öğretmiştir.

  Detaylı yazılarımızı okumak için:
  Öğretici Anlatım
  Açıklayıcı Anlatım

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir